Nr. 228/06.01.2023

REGULAMENT PRIVIND PROGRAMUL DE VIZITA IN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL TURDA

Avind in vedere prevederile Ordinului 3670/2022 privind stabilirea programului de vizite in unitatile sanitare publice, Comitetul Director aproba prezentul Regulamnet privind programul de vizita in cadrul Spitalului Municipal Turda, cu aplicabilitate incepand cu data de 08.01.2023, astfel:

Art. 1. – (1) Programul de acces al vizitatorilor pacientilor internati in SMT este stabilit de catre conducerea unitatii sanitare, avand o durata de 4 ore, in intervalul orar 14.00 – 18.00 de luni pana vineri, iar in zilele de sambata si duminica o durata de 6 ore in intervalul orar 12.00 – 18.00.
(2) Accesul vizitatorilor in salon este permis dupa cum urmeaza:

a) 1 vizitator/pacient in saloanele cu un numar de cel mult 3 paturi, pacientii putand fi vizitati doar pe rand;
b) 1 vizitator/pacient in saloanele cu un numar de 4 – 6 paturi, putand fi vizitati maximum doi pacienti in acelasi timp;
c) 1 vizitator/pacient in saloanele cu un numar mai mare de 6 paturi, putand fi vizitati maximum trei pacienti in acelasi timp.

(3) Durata vizitei este limitata la 30 de minute, cu exceptia Sectiei ATI si a Compartimentului Neonatologie.
(4) In cazul unor evenimente epidemiologice deosebite, pe baza analizei efectuate de catre Directia de Sanatate Publica, in sectiile/compartimentele fara risc durata vizitei poate fi limitata la 15 minute, iar in sectiile/compartimentele in care se afla internate persoane aflate cu risc pentru dezvoltarea unor forme severe de boala programul de vizita poate fi modificat sau/si suspendat.
(5) Programul de vizita la nivelul unitatii sanitare poate fi suspendat de manager in situatiile de risc epidemiologic, prevazute la art. 6 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Nu este permis accesul vizitatorilor:

a) care prezinta semne clinice de infectii acute
b) aflati in stare de ebrietate sau aflati sub influenta unor substante halucinogene

c) apartinatori cu manisfestari agresive

(7) Vizitatorii au urmatoarele obligatii:

a) sa poarte echipament de protectie adaptat in functie de gradul de risc al sectiei. Echipamentul de protectie va fi asigurat in mod gratuit de catre unitatea sanitara;
b) sa respecte instructiunile personalului unitatii sanitare privind masurile interne de prevenire a transmiterii infectiilor.

c) sa respecte regulamentele din interiorul spitalului.

d) sa completeze Anexa 1 privind triajul epidemiologic care face parte din prezentul Regulament.

Art. 2. – (1) La internare, unitatea sanitara aloca fiecarui pacient un cod unic care este nr. FOCG, cu exceptia Sectiei Psihiatrie cronici de lunga durata; in acest caz sectia va avea o evidenta a apartinatorilor care sunt desemnati pentru a primi informatii. Acest numar va fi comunicat apartinatorilor care sunt eligibili ( membrii de familie/tutori/curatori/reprezentanti legali sau alte persoane desemnate de catre pacienti) si care au numele si nr. de telefon de contact consemnat in FOCG si Acordul informat al pacientului. Furnizarea telefonica catre apartinatori a informatiilor despre starea de sanatate a pacientului se face numai dupa confirmarea codului unic (Nr. FOCG), cu respectarea normelor privind protectia datelor cu caracter personal si a drepturilor pacientilor.

Art. 3. – (1) Vizitarea pacientilor in Sectia de Terapie intensiva este permisa zilnic cu respectarea urmatoarelor conditii de acces:

a) intervale orare de vizita, zlinic intre 12.00 – 13.00 si 18:00- 19:00

b) la saloanele cu cel mult 4 paturi este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizita, pacientii putand fi vizitati doar pe rand;
c) durata vizitei este de maximum 10 minute, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul medicului ATI; pe toata durata vizitei, persoana vizitatoare va fi insotita de personal al sectiei/compartimentului;
d) contactul fizic cu pacientul este permis numai cu acordul si sub supravegherea asistentei medicale sau medicului ATI si trebuie sa fie scurt si dupa o prealabila dezinfectie suplimentara a mainilor vizitatorului.

(2) In Sectia ATI, accesul vizitatorilor intr-un salon in cursul intervalelor orare zilnice aprobate poate fi suspendat pe durata efectuarii oricaror manevre, tehnici sau tratamente care necesita prezenta unui medic ATI si a cel putin unei asistente ATI. In aceste cazuri, intervalele orare zilnice de vizita vor fi prelungite astfel incat sa se asigure accesul tuturor vizitatorilor in conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – (1) In situatia in care programul de vizita este suspendat conform art. 1 alin. (4) sau (5) ori in situatia in care starea de sanatate a pacientului nu permite vizitarea, sectiile/compartimentele au obligatia de a asigura informarea telefonica zilnica a apartinatorilor, prin medicul curant/medicul de garda/personalul desemnat, despre starea si evolutia pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.
(2) Pentru pacientii internati pe oricare dintre sectiile/compartimentele Spitalului Municipal Turda, la solicitare, cu respectarea drepturilor pacientului, apartinatorii pot discuta direct cu medicul curant in timpul programului zilnic de lucru al acestuia, in baza unui program stabilit de medicul sef/coordonator de sectie/compartiment, aprobat de directorul medical si afisat la loc vizibil la intrarea in unitatea sanitara (Anexa 2).

Art. 5. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1, in cazul pacientilor in stare terminala, cu exceptia celor internati in Sectia ATI, apartinatorii au dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de ora. In masura in care conditiile din sectie/compartiment permit acest lucru, se poate asigura prezenta permanenta langa pacient a unui apartinator, cu acordul medicului curant. In masura in care conditiile din sectie/compartiment nu permit accesul permanent, se va asigura accesul intr-un spatiu de asteptare, in apropierea sectiei/compartimentului.
(2) In cazul pacientilor internati care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre sectiile/compartimentele din unitatea sanitara, cu exceptia Sectiei ATI, accesul unui insotitor poate fi permanent, cu respectarea masurilor interne de prevenire a transmiterii infectiilor si cu acordul sefului de sectie/coordonatorului de compartiment.

Art. 6. – (1) In cazul copiilor cu varsta de pana la 14 ani, internati in oricare dintre sectiile/compartimentele din unitatea sanitara, cu exceptia Sectiei ATI, se permite prezenta permanenta a unui apartinator, daca se solicita acest lucru.
(2) In cazul copiilor cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani internati in oricare dintre sectiile/compartimentele din unitatea sanitara, cu exceptia Sectiei ATI, se poate permite prezenta permanenta a unui apartinator, cu acordul sefului de sectie/coordonatorului de compartiment.
(3) In cazul copiilor internati in Sectia ATI se asigura vizitarea zilnica cu respectarea prevederilor art. 3, iar a celor din Compartimentul Neonatologie se asigura vizitarea zilnica cu respectarea prevederilor art. 3, lit. c).
(4) In cazul copiilor internati in Sectia de terapie intensiva, la solicitarea apartinatorilor, in functie de conditiile locale, cu respectarea masurilor interne de prevenire a transmiterii infectiilor si cu aprobarea medicului sef al Sectiei ATI, se poate permite prezenta permanenta a unui apartinator, in intervalul orar 20:00 – 7:00.

Art. 7. – Programul de vizite se afiseaza la toate intrarile in Spitalul Municipal Turda, in mod vizibil si accesibil vizitatorilor, precum si pe site-ul unitatii.

Art. 8. – Este strict interzisa perceperea oricaror taxe pentru vizitarea pacientilor in unitatea sanitara, cu exceptia taxelor legate de parcare.

Art. 9. – Este strict interzis vizitatorilor ca pe perioada vizitei sa filmeze sau sa fotografieze pacientul fara acordul expres al acestuia si fara informarea prealabila a medicului curant/garda.

Art. 10. Prezentul Regulament a fost aprobat in cadrul sedintei de Comitet Director din data de 06.01.2023.

Comitet Director

Manager,

Dr. Stanila Ovidiu Sebastian

Director medical,
Dr. Chiorean Daniela 

 

Director Financiar contabil
Ec. Pacurar Corina

Program dedicat apartinatorilor (prin prezenta fizica sau telefonic)
Nr. ctr Sectia/ compartimentul Nume prenume medic curant Interval orar in zilele lucratoare Nr. telefon Observatii suplimentare
1 Medicina interna Dr. Orbea Liana 12.30 – 13.30 0264311421  
2   Dr. Fogas Gabriela 13.00 – 14.00 0264311421  
3   Dr. Boboc Lilia 12.00 – 13.00 0264311421  
4 Chirurgie generala Dr. Cojocaru Igor 13.00 – 14.00 0264311587  
5   Dr. Tomus Claudiu 13.00 – 14.00 0264311587  
6   Dr.Hodor Vasile 13.00 – 14.00 0264311587  
7 Ortopedie Dr. Cimpan Vladut 13.00 – 14.00 0264311587  
8 Urologie Dr.Stanila Ovidiu 13.00 – 14.00 0364801580  
9 ORL Dr. Totu Liliana 13.00 – 14.00 0364801580  
10 Chirurgie pediatrica Dr. Andrasoni Victor 13.00 – 14.00 0364801580  
11 Oftalmologie Dr. Stanila Laura 09.00 – 10.00 0364801611  
12 Neurologie Dr. Paleoca Dora 12.30 – 13.00 0364801588  
13   Dr. Retegan Mihaela 12.30 – 13.00 0364801588  
14 Oncologie medicala Dr. Purcaras Nadejda 10.00 – 11.00 0364422937  
15 Psihiatrie acuti Dr. Stefan Corina 11.00 – 12.00 0771725848 cu programare
16   Dr. Gavrea Gabriela 11.00 – 12.00 0771725848  
17 Psihiatrie cronici Dr. Tudor Eugen 09.00 – 10.00 0772250042  
18   Dr. Vega Paul 10.00 – 12.00 0771716759  
19 Neonatologie Dr. Rusan Octavia 11.30 – 12.30 0364801666  
20 ATI Medic ATI/Garda 12.00 – 13.00 0741219425  
21   Garda 18.00 – 19.00 0741219425  
22 Dermatologie Dr. Sur Mara 11.00 – 12.00 0757680928  
23 Obstetrica ginecologie Dr. Mahmoud Alajmi 11.30 – 12.00 0364420065  
24   Dr. Costin Radu 08.30 – 09.00 0364420065  
25   Dr. Gross Bogdan 09.30 – 10.00 0364420065  
26   Dr. Giurgea Lucia 09.00 – 09.30 0364420065  
27   Dr. Halmagean Ciprian 10.00 – 11.00 0364420065  
28 Reumatologie Dr. Radics Nadia 09.00 – 10.00 0364420067  
29 Diabet zaharat Dr. Chiorean Daniela 09.00 – 10.00 0364420067  
30 Cardiologie Dr. Mustacila Adrian 09.00 – 12.00 0773387842  
31   Dr. Garboan Ioana 10.00 – 11.00 0773387842  
32 Pediatrie Dr. Dobre Mihaita 10.00 – 11.00 0364801600 In functie de disponibilitatea solicitarii in CPU
33   Dr. Rusu Elekes Iuliana 09.00 – 10.00 0364801600 In functie de disponibilitatea solicitarii in CPU
34 CS Iara Dr. Gerghel Bogdan 13.00 – 13.30 0770263809  
35 Gastroenterologie Dr. Jecan Marius 13.00 – 14.00 0364420062  
36   Dr. Grigore Geanina 12.00 – 13.00 0364420062